Børne attest

Børne attest hentes via nedstående link, den udfyldes og underskrives, hvor efter den afleves til formanden eller sendes på e-mail: info@bufhorsens.dk

 

 

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/