Børne attest

Indhentning af børneattester er et lovkrav. Alle foreninger skal på forlangende fremvise


opdaterede attester på alle personer, som har adgang til børn under 15 år.

 Med sportslig hilsen

 

Kenneth Hollmann Oldenborg

 

BUF Horsens