Betingelser

PRISER

Alle priser er i danske kroner (DKK) og ikke tillagt moms, da BUF Horsens er en forening, som ikke er momsregistreret.


En sæson løber fra 1. august til kontingentkørslen i februar/marts.


ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden www.bufhorsens.dk


FORBEHOLD

BUF Horsens tager forbehold for tryk- og prisfejl.


BUF Horsens forbeholder sig ret til at nedlægge hold med meget få deltagere. I sådanne tilfælde vil deltagerne få tilbud om anden deltagelse eller tilbagebetaling af kontingentet.

 

På BUF Horsens holdoversigt kan man se, hvem der er træner på de enkelte hold. BUF Horsens forbeholder sig dog ret til at ændre trænersammensætningen, også efter sæsonstart.

 

BUF Horsens forbeholder sig ret til at aflyse træning i tilfælde af tekniske forhold eller andre forhold, som ikke kan tilskrives BUF Horsens, uden kompensation.


FOTOS / VIDEO

BUF Horsens gør brug af billeder og video, som er taget til klubbrug i forbindelse med træning, stævner og events - fx på hjemmesiden, klubbens Facebook-side, i foldere, nyhedsbreve, på plakater mv. Ved indmeldelse på et hold i klubben giver man samtykke til, at billeder, hvorpå ens barn optræder, må bruges jf. ovenstående beskrivelse. Det er til enhver tid muligt at kalde samtykket tilbage ved at skrive til info@bufhorsens.dk


ANSVARSFRASKRIVELSE

BUF Horsens og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.bufhorsens.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for:

  • at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.
  • at www.bufhorsens.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.


BUF Horsens og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af BUF Horsens`s ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for BUF Horsens. BUF Horsens påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af BUF Horsens`s ydelser på www.bufhorsens.dk


KLAGER OG REKLAMATIONER

Al henvendelse skal ske til:


BUF Horsens

Sportsvænget 4

8700  Horsens


info@bufhorsens.dk