Generalforsamling

26. Marts 2019 Ordinær generalforsamling

Referat fra generalfosamlingen ligger her   


7. Marts 2018 Ordinær generalforsamling

Så indkaldes der til generalforsamling, se indkaldelsen her


13. Marts 2017 Ordinær generalforsamling

Referat fra BUF Horsens General Forsamling torsdag den 13/3.

Formanden bød velkommen og dagsorden blev gennemgået, samt formandens beretning her.

Efter generalforsamlingen blev der fortaget en konstituering af bestyrelsen, se referat fra generalforsamlingen her

Mvh. Bestyrelsen.


26. Februar 2017

Så indkaldes der til generalforsamling, se indkaldelsen her


17. Marts 2016 Ordinær generalforsamling

Referat fra BUF Horsens General Forsamling torsdag den 17/3.

Formanden bød velkommen og dagsorden blev gennemgået,se referatet her. samt formandens beretning her.

Efter generalforsamlingen blev der fortaget en konstituering af bestyrelsen, se denne her.

Mvh. Bestyrelsen.


Den 1. marts 2016

Så er der indkaldelse til den ordinære generalforsamling 17. marts 2016 – kl.: 19:00. klik her og se

Mød op og gør din stemme gældende. Vær med til at sætte dit præg på vores fantastiske klub.


22. september 2015, referat fra ekstraordinære generalforsamling

På aftenens ekstraordinære generalforsamling var der fremmødt fire stemmeberettigede, samt indleveret to gyldige fuldmagter.

Fremmødet må betragtes som værende utilfredsstillende  taget i betragtning at der er tale om tilføjelser til vedtægterne.

Dette betyder at det af bestyrelsen fremsatte forslag om tilføjelse til foreningens vedtægter, blev enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

Derfor er forslaget omhandlende foreningens Oldboys og seniorer nu tilføjet som paragraf fjorten i BUF Horsens Vedtægter dags dato.


Mvh. Bestyrelsen


22. september 2015 kl. 19.00 Ekstraordinære generalforsamling

Der afholdes Ekstraordinære generalforsamling  i cafeteriet Dagnæshallen, Sportsvænget 4, 8700 Horsens.

Dagsorden:

Forslag til ændring/tilføjelse i vedtægterne. Se her


26. Marts 2015, referat fra generalforsamling


Referat fra BUF Horsens General Forsamling torsdag den 26/3.

Formanden bød velkommen og berettede om året der gik.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Derefter stemte forsamlingen - på valg var Kjell, Søren og Jan. Alle 3 ønskede genvalg.

Niels og Glenn ønskede begge at komme med i bestyrelsen hvorefter Kjell og Søren trak sig frivilligt.

Under eventuelt fremlagde Bestyrelsen ønske om at hæve kontingentet da klubben ikke længere har de store indtægter fra stævner.

Dette blev vedtaget af forsamlingen. De nye kontingent beløb kan ses andetsteds på Facebook-siden.

Herefter vendte vi de forskellige arbejdsopgaver 2015 byder, blandt andet årets BUF Outdoor kommer til at mangle "hænder".

Mvh. Bestyrelsen.


26. Marts afholdes generalforsamling i klublokalerne kl: 18:30, se vedhæftet indbydelse her