Indmeldelse

Betingelser

Læs nedenstående inden tilmelding.

VIGTIGT VED OPSTART

    • Der skal være en forælder (eller anden kontaktperson) med til den første træning.
    • Forælder/kontaktperson skal give kontaktoplysninger til trænerteamet.
    • Nye spillere kan prøvetræne 3 gange inden indmeldelse. Herefter vil det ikke være muligt at træne, før indmeldelse har fundet sted.
    • Efter 3. prøvetræning er støvler og benskinner obligatorisk.


Husk!

Man er selv ansvarlig for, at klubben har  opdaterede kontaktoplysninger (fx mailadresse, mobilnummer m.v.). Langt de fleste af vores informationer udsendes pr. mail - vi skal derfor altid kunne komme i kontakt med dig.


Har du brug for hjælp til indmeldelsen, er du velkommen til at kontakte klubben - skriv til kasserer@bufhorsens.dk


Turneringer for Børn og Ungdom fastlægges for minimum 1 kalenderårgang. De angives med "U" + den øvre alder, som spillerne ikke må have passeret 1. januar det år, hvor turneringsårets starter efterfulgt af Drenge/Piger + sidste cifre i denne årgangs fødselsår.


I rækker for Drenge Ungdom er det tilladt at benytte piger, der er op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.


Hvis der ikke er nok spillere til en kalenderårgang, så kan årgange lægges sammen, eller der vil blive søgt om dispensation til enkelte spillere, så disse kan rykkes en årgang ned.

 

UDMELDELSE

For at udmelde en spiller skal du gå til mit.dbu.dk, hvor du kan anmode om udmeldelse og evt. overførsel af spillercertifikat til din nye klub.


Det er vigtig at udmelding sker i god tid, da kontingentopkrævning kører automatisk via Kluboffice. Udmelding skal ske senest op til d. 15. februar og d. 15. august. 


PRISER

Alle priser er i danske kroner (DKK) og ikke tillagt moms, da BUF Horsens er en forening, som ikke er momsregistreret.


En sæson løber fra 1. august til kontingentkørslen i februar/marts.


ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden www.bufhorsens.dk


FORBEHOLD

BUF Horsens tager forbehold for tryk- og prisfejl.


BUF Horsens forbeholder sig ret til at nedlægge hold med meget få deltagere. I sådanne tilfælde vil deltagerne få tilbud om anden deltagelse eller tilbagebetaling af kontingentet.


BUF Horsens' holdoversigt kan man se, hvem der er træner på de enkelte hold. BUF Horsens forbeholder sig dog ret til at ændre trænersammensætningen, også efter sæsonstart.


BUF Horsens forbeholder sig ret til at aflyse træning i tilfælde af tekniske forhold eller andre forhold, som ikke kan tilskrives BUF Horsens, uden kompensation.


FOTOS / VIDEO

BUF Horsens gør brug af billeder og video, som er taget til klubbrug i forbindelse med træning, stævner og events - fx på hjemmesiden, klubbens Facebook-side, i foldere, nyhedsbreve, på plakater mv. Ved indmeldelse på et hold i klubben giver man samtykke til, at billeder, hvorpå ens barn optræder, må bruges jf. ovenstående beskrivelse. Det er til enhver tid muligt at kalde samtykket tilbage ved at skrive til webmaster@bufhorsens.dk


ANSVARSFRASKRIVELSE

BUF Horsens og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.bufhorsens.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for:

  • at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.
  • at www. bufhorsens.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

BUF Horsens og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af BUF Horsens`s ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for BUF Horsens. BUF Horsens påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af BUF Horsens` ydelser på www.bufhorsens.dk


KLAGER OG REKLAMATIONER

Al henvendelse skal ske til:


BUF Horsens

Sportsvænget 4

8700 Horsens


info@bufhorsens.dk

Klik her for at acceptere betingelser og gå til tilmeldingssiden: