For trænere

Velkommen som træner i BUF!

Her finder du svar på de fleste af de spørgsmål, der evt. kan opstå.


Som træner i BUF Horsens er det vigtigt, at gå forrest med et godt eksempel. Dette indebærer blandt andet:

1: For at kunne virke som træner i BUF Horsens skal der indhentes en børneattest ved politiet, for at sikre at ingen personer der tidligere er dømt for overtrædelser mod børn har adgang til nærvær med børnene. Denne udleveres af formanden, som indhenter de fornødne oplysninger hos rigspolitiet. Alle oplysninger opbevares og behandles fortroligt.


2: Trænerne udstyres med det fornødne træningstøj i øjeblikket bestående af træningstrøje, T-shirt og shorts. Desuden yder klubben en beskeden økonomisk godtgørelse. Ønsker man selv at købe yderligere tøj kan dette gøres på via klubbens webshop på www.bufhorsens.dk


3: Ønsker du som træner at dygtiggøre dig ved at tage en træneruddannelse er dette muligt enten i DBU regi eller via klubbens samarbejde med AC Horsens. Trænerkurser betales af klubben.


4: Hvert år i slutningen af januar måned indbyder klubben til træner-/lederfest for klubbens frivillige.


5: Når man påtager sig opgaven som træner forudsætter dette, at man er indforstået med BUF Horsens' værdisæt, som afspejles i DBU's retningslinjer Holdninger og handlinger. BUF Horsens er en rummelig klub, hvor der skal være plads til såvel de boldsikre, som de, der har en ”skæv” fod. Dette er grundlæggende for klubben! Resultater er vigtige, men må aldrig gå forud for børnenes oplevelse og tilskyndelse til leg og læring. 

Du kan læse meget mere på DBU´s hjemmeside: https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/dbus-holdninger/


6: Som træner er man ansvarlig for at nytilkomne registreres/ indmeldes via hjemmesiden. Det er gratis for nye børn at træne med. Dog skal indmeldelse senest foretages ved tredje træningspas. Indmeldelsesblanketten forefindes på hjemmesiden www.bufhorsens.dk under fanen IND-/UDMELDELSE.

Kontingent opkræves halvårligt og fastsættes i henhold til vedtægter.


7: Som træner er man desuden ansvarlig for, at ens hold kommer til turneringskampe i DBU-regi. Dette indebærer, at man indkalder til kamp samt ser til, at kamptøj og evt. nødvendige materialer medbringes. Når man har hjemmekampe, skal man desuden arrangere dommer til at dømme kampene.

U6 kampe dømmes af forældrene. Normalvis stiller førstenævnte hold i programmet med dommeren.

U7-U11 dømmes af egne dommere.

U12 og opefter dømmes altid af ”sorte” dommere fra Horsens dommerklub. Disse bestilles af klubben.

På nogle hold har man indrettet sig således, at en forælder optræder som holdleder og sørger for indkaldelse til kamp mm.

Dog er det altid træneren, som er øverste ansvarlige.

Foruden turneringskampe i DBU tilskynder klubben, at man tager ud og spiller diverse stævner. Dette er godt for sammenholdet samt en rigtig god oplevelse for både børn og voksne.

Tilmelding til stævner foregår på www.staevner.dk.

Udgifterne til et stævne afholdes af de deltagende spillere i ligelig forening. Klubben yder en gang imellem tilskud til stævner efter nærmere anvisning.


8: Alle nødvendige træningsredskaber forefindes i klubben. Skulle der være mangler eller redskaber man ønsker indkøbt, rettes henvendelse til bestyrelsen.


Hvis du har spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, så tag endelig kontakt til Anders Ehlert Nielsen på mobil: 40 26 78 97 eller på mail: supply@bufhorsens.dkBørneattest

Frivillige i BUF Horsens skal udfylde en børneattest. Du kan læse meget mere om børneattester her:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/


Indhentning af børneattester er et lovkrav. Alle foreninger skal på forlangende fremvise opdaterede attester på alle personer, som har adgang til børn under 15 år.