hånd bog trænere ledere

Håndbog for trænere og ledere

Velkommen i breddeklubben BUF Horsens. At være en del af BUF Horsens er ikke bare at være med i en fodboldklub - her bliver du en del af en klub, hvor fællesskabet vejer tungest. Der SKAL være plads til alle, uanset fodboldkunnen eller nationalitet. Klubben er baseret på 100% frivillighed, og du bliver først og fremmest medlem af en klub med et fantastisk sammenhold.


Vi har lavet denne håndbog for dig som ny træner/leder i klubben, hvor vi har prøvet at samle de mest nødvendige oplysninger. Mangler du svar på noget, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.


Bestyrelsen

Formand

Allan Fuhrmann (generelle spørgsmål vedr. klubben, input til bestyrelsen)
info@bufhorsens.dk


Kasserer

Nicolai Christensen (Økonomi)
kasserer@bufhorsens.dk 


Sponsoransvarlig

Charlotte Lauridsen (Sponsorer, event, BUF’eren)
sponsor@bufhorsens.dk 


Materialeindkøber

Anders Ehlert (Materialer)
supply@bufhorsens.dk


Børne- og ungeansvarlig

Morten Trane (spørgsmål vedr. børn og unge)

born.unge@bufhorsens.dkTrænerens ansvar

Træneren har ansvaret for at tilbyde en god og varierende træning for sin årgang. Man kan finde inspiration til træning flere steder, bl.a. hos DBU, DGI eller via søgning på nettet.

Når man påtager sig opgaven som træner, forudsætter dette, at man er indforstået med BUF Horsens' værdisæt, som bl.a. tager udgangspunkt i DBU's retningslinjer “Holdninger og handlinger”. Som træner i klubben er det vigtigt at gå forrest med et godt eksempel. BUF Horsens er en rummelig klub, hvor der skal være plads til såvel de boldsikre, som de, der har en ”skæv” fod. Dette er grundlæggende for klubben. Resultater er vigtige, men må aldrig gå forud for børnenes oplevelse og tilskyndelse til leg og læring. Du kan læse mere på DBU´s hjemmeside.


Som træner er man ansvarlig for, at nytilkomne registreres og indmeldes via hjemmesiden. Det er gratis for nye børn at træne med, dog skal indmeldelse senest foretages ved tredje træningspas. Indmeldelse sker på hjemmesiden www.bufhorsens.dk under fanen “Indmeldelse". Kontingent opkræves halvårligt og fastsættes i henhold til vedtægter.


Træningstider

Man kommer med ønske om træningstider, og vi prøver så vidt muligt at imødekomme alle, men der er pres på banerne. Derfor er det også vigtig at aftale evt. ændring af træningstider med bestyrelsen, inden man melder noget ud til spillere og forældre.


Hvad får jeg som træner/leder?

Trænerne udstyres med træningsdragt og T-shirt. Ønsker man selv at købe yderligere tøj, kan dette gøres på via klubbens webshop på www.bufhorsens.dk.

Ønsker du som træner at dygtiggøre dig ved at tage en træneruddannelse, er dette muligt enten i DBU-regi eller via klubbens samarbejde med AC Horsens. Trænerkurser betales af klubben.

To gange om året (i januar og september) indbyder klubben til frivilligfest.


Kampe og turneringer

Trænerteamet har ansvar for, at alle spillere, der har lyst til at spille kampe, jævnligt får mulighed herfor. Derudover er det trænerens opgave at vurdere, hvor mange hold, der skal tilmeldes, for at dette bliver muligt. Når der skal tilmeldes hold, skal man igennem klubbens kampfordeler, og man kan ikke selv tilmelde hold. Der bliver sendt datoer ud på mail om, hvordan det foregår. Alle turneringskampe arrangeres i DBU-regi. Dette indebærer, at man indkalder til kamp samt sørger for, at kamptøj og evt. nødvendige materialer medbringes. Når man har hjemmekampe, skal man desuden arrangere dommer til at dømme kampene.

  • U6-U7 kampe afvikles som 3-mands bold
  • U8-10 kampe afvikles som 5-mands bold
  • U11-U13 kampe afvikles som 8-mands (U13 ombryder til 11-mands efter efteråret)
  • Til U6-U10 kampe skal man selv stille med dommer til hjemmekampe, samt sørge for, at resultaterne af ALLE kampe bliver indrapporteret. Dette gøres via DBU-appen.
  • U11 og op dømmes af sorte dommere fra Horsens Dommerklub. Disse bestilles af klubben. Man skal stadig indrapportere resultater på hjemmekampe.

Alle hold har en holdleder, der sørger for indkaldelse til kamp mm. Dog er det altid træneren, som er øverste ansvarlige.


Foruden turneringskampe i DBU tilskynder klubben, at man tager ud og spiller diverse stævner. Dette er godt for sammenholdet samt en rigtig god oplevelse for både børn og voksne. Tilmelding til stævner foregår på www.staevner.dk. Udgifterne til et stævne afholdes af de deltagende spillere i ligelig forening. Klubben yder i sjældne tilfælde tilskud til stævner efter nærmere anvisning. 

Klubben tilbyder fra U12 at komme på en udlandstur med tilskud på 500,- pr. spiller fra klubben.


Nøgler og udstyr

Alle nødvendige træningsredskaber forefindes i klubbens container. Hvert hold har to nøgler til containeren. Nøglen rekvireres hos Allan Fuhrmann - skriv til info@bufhorsens.dk. Desuden har hvert hold mulighed for at få et antal nøglechips, der giver adgang til omklædningsrum og klublokalet. Der udleveres max. én chip pr. træner. For at bestille en chip, skal du skrive til Lasse på webmaster@bufhorsens.dk.

Der er adgang forbudt for børn i containeren (også trænerens), og vi skal i fællesskab holde orden i denne. Hvert hold har sin egen (hylde)plads og bolde, der er mærket med symboler for hvert hold. 

Oplever du mangler eller redskaber, man ønsker indkøbt, rettes henvendelse til bestyrelsen. Hvis du har spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, så tag kontakt til Anders Ehlert Nielsen på mobil 40 26 78 97 eller på mail supply@bufhorsens.dk


Sociale medier, sponsorater mv.

Alle opslag eller lign., der vedrører klubbens interesser, skal ALTID cleares med bestyrelsen, inden man sætter noget i gang. Sponsorater og lign. skal også altid gå gennem klubbens sponsorudvalg.


Børneattest

For at kunne virke som træner eller holdleder i BUF Horsens skal der indhentes en børneattest ved politiet, for at sikre at ingen personer, der tidligere er dømt for overtrædelser mod børn, har adgang til nærvær med børnene. Indhentning af børneattester er et lovkrav. Klubben indhenter de fornødne oplysninger hos Rigspolitiet. I den forbindelse får du en besked i e-boks, hvor du skal give samtykke til, at vi må indhente børneattesten. Alle oplysninger opbevares og behandles fortroligt. 

Alle foreninger skal på forlangende fremvise opdaterede attester på alle personer, som har adgang til børn under 15 år. Du kan læse mere om børneattester her: https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/ 


Er der noget, du ikke har fået svar på her, eller giver ovenstående anledning til spørgsmål, skal du ikke tøve med at tage fat i bestyrelsen - så løser vi det i fællesskab!


Velkommen i klubben!


Med sportslig hilsen

Bestyrelsen