Betingelser BUF Senior

Velkommen til tilmeldingen for 

BUF's seniorhold


Læs følgende med stor interesse inden du melder dig ind - det er vigtigt for klubben!Kontingent er på 500,- halvårligt. Ved manglende betaling sender vi én rykker. Hvis vi ikke modtager betaling inden for den tidsfrist, der er angivet i rykkeren, lukkes spillercertifikatet indtil betaling er modtaget. Herefter åbnes certifikatet igen.


Holdet stilles låne-spillersæt u/navn til rådighed (spillerbluse, shorts og strømper)

Klubben afholder udgifter til dommere og udstyr som bolde, kegler osv.


Ønsker holdet eget spillersæt m/navn eller andet træningstøj, afholdes denne udgift af holdet - fx gennem ansøgning af sponsorater.

Det er holdets ansvar at rekvirere træner og ligeledes afholder holdet også selv evt. udgifter hertil.


Vigtige uddrag fra klubbens vedtægter §14

Børne- og UngdomsFodbold Horsens er en børne- og ungdomsklub. Derfor kan midler optjent ved kontingentopkrævning, sponsormidler, stævne afholdelse o. lign. ikke anvendes til formål ud over aktiviteter, som vedrører klubbens egentlige medlemmer, børn i alderen 5-18 år.


Eventuelle midler optjent af eller tilvejebragt af klubbens oldboys/seniorer tilfalder klubbens oldboys/seniorer, medmindre andet tydeligt er aftalt med bestyrelsen.


Ved ophør eller opløsning af oldboys- eller senior-hold, tilfalder alle aktiver/midler klubbens øvrige medlemmer, efter bestyrelsen godkendelse.


Klubben kan ikke drages til ansvar for handlinger udført af oldboys/seniorer, hverken økonomisk eller på anden vis.


De 5 spillerbud - og en vigtig huskeregel

  1. Bak op om både holdet og klubbens arbejde. Deltag og vær synlig - din indsats bliver værdsat
  2. Respekter trænerens beslutninger - vær positiv og støttende.
  3. Skab god stemning ved kampene - byd modstanderen velkommen og udvis god sportslig opførsel på banen.
  4. Respekter dommerens beslutning - han er også et menneske!
  5. Forhold dig i ro på eget holds sidelinje.


HUSK, at du som medlem i BUF Horsens er ambassadør for den gode tone, fairplay og sportsligt fællesskab - vær en aktiv del af at hjælpe med, at klubbens tilskuere også kender til BUF Horsens’ værdier og lever op til disse!   


Ved at klikke videre til tilmeldingssiden accepterer du at lave læst og indvilget i ovenstående værdier og retningslinjer inden indmeldelse. Skulle dette mod forventning ikke blive efterlevet i fremtiden, forbeholder bestyrelsen sig i yderste konsekvens retten til at opløse holdet uden mulighed for, at holdets medlemmer kan fortsætte som spillere i klubben.


Vi byder dig rigtig hjertelig velkommen og glæder os til mange timers sportslig samvær!

BUF Horsens.


For at godkende betingelserne og gå til tilmelding skal du klikke her: