principper

Principper for egenbetaling

LEJE AF HALLER ELLER BANER IFM. VINTERTRÆNING

Klubbens medlemmer betaler et halvårligt kontingent i august og marts. Medlemmerne må ikke opkræves en merbetaling herudover ifm. træningen.

Klubben eller individuelle hold må derfor ikke opkræve yderligere betaling ifm. leje af fx hal eller baner til vintersæson. Træning skal således være tilgængelig for alle medlemmer gennem det allerede betalte kontingent. 


Klubben eller det individuelle hold må, hvis muligt, gerne skaffe et sponsorat, som kan dække den fulde udgift til hal eller bane. 


STÆVNER

Klubben eller individuelle hold må opkræve en egenbetaling fra medlemmer, som ønsker at deltage i stævner, da dette er en ekstra og frivillig aktivitet udover den ordinære træning og holdturnering. Alle medlemmer har gennem deres kontingent mulighed for at deltage i holdturneringen (Sandkasse og Stjernerne dog undtaget). 


SPILLERTØJ

Klubben skal til enhver tid stille spillertøj til rådighed ifm. holdturnering og stævner. Spillertøjet er klubbens ejendom, og er til låns, og kan bruges af flere hold/spillere. 


Et individuelt hold må tilvejebringe personligt spillertøj med eget navn på ryggen, hvis der er et bredt fælles ønske herom. Opgaven hermed tilfalder ikke trænerteamet, men beslutningen herom skal til enhver tid drøftes med trænerteamet, og der skal være enighed herom.


Ønsker enkelte spillere på holdet ikke at tilvejebringe personligt spillertøj, stiller klubben til enhver tid klubbens spillertøj til rådighed. 


Der trykkes kun fornavne på spillerbluser - ingen efternavne eller kælenavne.

Uddeling af spillernumre drøftes med trænerteamet, og trænerteamet kan, hvis de ønsker det, være beslutningstagende herom. 


Personligt spillertøj må tilvejebringes ud fra nedenstående principper. Punkt 1 skal være afprøvet, og punkt 2 skal være tilbudt, inden punkt 3 må tages i brug. 


  1. Holdet kan skaffe en sponsor, som dækker den fulde udgift til spillertøjet.
  2. Spillere skal tilbydes en fælles arbejdsopgave eller en indsamling til et godtgørende formål, som samtidig genererer et overskud til betaling af det fulde beløb til spillertøjet. Eksempler herpå kan være en arbejdsopgave hos en lokal virksomhed eller salg af lodsedler for fx Diabetesforeningen eller De danske hospitalsklovne.  
  3. Når medlemmerne er tilbudt ovenstående muligheder for at tilvejebringe spillertøjet uden egenbetaling, må hver enkelt medlem fravælge dette og betale eget spilletsæts omkostning.

Principper for disciplinære sanktioner

Bare rolig - teksten er på vej!